NetX Betting


Gepubliceerd op 28 augustus 2023

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat NetX Betting Limited door middel van de website www.pferdewetten.de gelegenheid geeft tot deelname aan een kansspel, terwijl voor dat laatstgenoemde aanbod geen vergunning is afgegeven op grond van de Wet op de kansspelen. Daarmee handelt NetX Betting Limited in strijd met de artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit draagt NetX Betting Limited op het aanbieden van kansspelen waarvoor geen vergunning ingevolge de Wet op de kansspelen is verleend, te staken en gestaakt te houden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit last onder dwangsom NetX Betting

Besluit last onder dwangsom (pdf, 425 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit openbaarmaking NetX Betting

Besluit openbaarmaking (pdf, 195 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.