Wat kan ik doen als de verkoop van loten tegenvalt?


U kunt ervoor kiezen om uw loterij te annuleren. U meldt dit aan de Kansspelautoriteit door een e-mail te sturen naar vergunningen@kansspelautoriteit.nl met daarin de reden van de annulering en het nummer van uw kansspelvergunning.

U meldt de annulering zo snel mogelijk, maar in ieder geval vier werkdagen vóór de (eerste) trekkingsdatum van uw loterij. U ontvangt daarna een besluit ‘intrekking op eigen verzoek’ van ons. De door u aangewezen notaris en de Belastingdienst ontvangen ter informatie een afschrift van dit besluit. Bij intrekking van de vergunning ontvangt u de door u betaalde leges niet terug.

Bij het annuleren van een loterij moet u aan alle deelnemers de door hen betaalde inleg direct en volledig terugbetalen. Voor elke loterijvergunning gelden bij annulering dezelfde voorwaarden.