Als ik een vergunning heb voor een loterij, mag ik dan online loten verkopen?


Ja, u mag met een vergunning van de Kansspelautoriteit online loten verkopen. Mensen die een lot kopen, moeten wel een bewijs van deelname ontvangen. Dat kan per post, e-mail of via de afschrijving op de bankrekening. Op het deelnamebewijs moet staan om welke loterij het gaat. Ook moet de vergunninghouder aan de deelnemer duidelijk maken:

  • wat het goede doel is waarvoor het kansspel wordt georganiseerd
  • hoeveel loten er verkocht mogen worden en wat een lot kost
  • wanneer en waar de trekking plaatsvindt
  • waar nadere inlichtingen te verkrijgen zijn
  • wat het nummer van de door ons afgegeven vergunning is en de afgiftedatum
  • of de kansspelbelasting voor rekening komt van de vergunninghouder of van de winnaar(s)