Moet ik een vereniging of stichting zijn om een vergunning eenmalige loterij aan te vragen?


Iedereen mag een vergunning aanvragen voor een eenmalige loterij - natuurlijke personen én rechtspersonen - als u voldoet aan alle voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de opbrengst bedoeld is voor een algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn). U hoeft dus geen vereniging of stichting te zijn. Als u wél namens een rechtspersoon aanvraagt hebben wij het uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig bij uw aanvraag.