Stap 3 - Aanvragen certificaat PKIoverheid


U vraagt een certificaat PKIoverheid aan. De afkorting PKIoverheid staat voor Public Key Infrastructure voor de overheid. Het certificaat verwijst naar een computerbestand dat werkt als een digitaal paspoort, dat betrouwbare digitale communicatie mogelijk  maakt binnen en met de overheid.

PKIoverheid services servercertificaat

Voor uitwisseling met Cruks heeft u een PKIoverheid Private services servercertificaat nodig (onder de Private G1 Root).

Waar aanvragen?

U kunt een certificaat aanvragen bij de volgende 2 partijen:

  1. KPN: bijvoorbeeld het PKIoverheid Standaard Servercertificaat (SSL/TLS) of het Digipoort PRIVATE servercertificaat, bekijk het aanbod van KPN
  2. Quovadis: bijvoorbeeld het PKIoverheid Services Server CA 2020 of het PKIoverheid Private Services Server Certificaat, bekijk het aanbod van Quovadis
  3. Digidentity: het PKIoverheid SBR certificate, bekijk het aanbod van Digidentity

Kosten en doorlooptijd

Een aanvraag voor een PKI certificaat duurt tenminste 2 weken. De kosten van een PKI certificaat zijn circa € 400.

Meerdere vestigingen? Meer certificaten mogelijk

U mag als aanbieder van kansspelen meerdere certificaten hebben. Bijvoorbeeld als een certificaat moet worden vernieuwd, of als u meerdere vestigingen heeft en per vestiging een aansluiting op Cruks heeft.

Certificaten hebben beperkte geldigheidsduur

PKI-certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur. U als aanbieder bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van uw certificaat en voor de tijdige aanvraag van een nieuw certificaat. Zonder geldig certificaat is het niet mogelijk Cruks te raadplegen en mag er dus geen toegang worden gegeven tot uw kansspelaanbod.