Wat vul ik in bij de vraag over spelers die zonder instemming tijdelijk zijn uitgesloten?


U verstrekt hier alleen informatie over spelers die op grond van het verslavingspreventiebeleid zijn uitgesloten. Aantallen van spelers die om andere redenen (tijdelijk) op een zwarte lijst zijn geplaatst hoeft u hier niet te vermelden.