Mag ik één rapportage indienen waarmee ik rapporteer over meerdere vestigingen?


Ja. De rapportageplicht rust op de houders van een aanwezigheidsvergunning, deze wordt uitgegeven door de gemeente.

Indien u als vergunninghouder tot het exploiteren van kansspelen (artikel 30 H wet op de kansspelen) over meerdere aanwezigheidsvergunningen beschikt, dan kunt u namens de aanwezigheidsvergunninghouders rapporteren. U stuurt dan u een e-mail naar RMA@kansspelautoriteit.nl met daarin de volgende gegevens:

  • U geeft aan dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gezamenlijke rapportage aan te leveren
  • Wie de contactpersoon namens uw organisatie is (naam, telefoonnummer en mailadres)
  • Een lijst van de aangesloten speelhallen voor wie u de rapportage verzorgt (naam en adres speelhal, naam en adres van de houder van de aanwezigheidsvergunning).

Na ontvangst van de gegevens ontvangt uw contactpersoon de inloggegevens en een wachtwoord voor het gebruik van Own cloud. Via dit kanaal kunt u de rapportage aan ons verzenden.