Wat moet ik invullen in de kolom vergunninghouder?


In deze kolom vult u de rechtspersoon die een vergunning heeft bij de Kansspelautoriteit onder artikel 30 H van de wet op de Kansspelen in.

Wanneer u als vergunninghouder gebruik maakt van de mogelijkheid om namens meerdere speelhallen te rapporteren dan vermeldt u in deze kolom de totalen van de vestigingen die u vertegenwoordigt. Dit totaal kan worden verhoogd met informatie op landelijk niveau, zoals over uitgaven voor werving en reclame.

Voorbeeld: U heeft in 3 vestigingen uitgaven voor werving en reclame. Daarnaast heeft u een landelijke campagne die niet onder een specifieke vestiging valt. In de kolom Vergunninghouder staat dan het totaal van de landelijke én de lokale uitgaven.