Wat doet de Kansspelautoriteit met de gegevens uit mijn rapportages?


De gegevens die door vergunninghouders via dit format worden verstrekt delen wij niet met derden. Wij gebruiken de gegevens voor analyses om risicogestuurd toezicht te kunnen houden.

Deze analyses met geaggregeerde data gebruiken wij behalve voor toezicht ook om voorlichting en informatie over kansspelen te geven. Tot slot kunnen wij op basis van de informatie de minister voor Rechtsbescherming gevraagd en ongevraagd advies geven over het kansspelbeleid.