Vragen over rapportageverplichting vergunninghouders