Rapporteren speelhal of casinospelen


U rapporteert elk kwartaal en elk kalenderjaar

Bent u houder van een aanwezigheidsvergunning speelhal of vergunninghouder speelcasino? Dan bent u verplicht om elk kwartaal en elk kalenderjaar te rapporteren aan de Kansspelautoriteit.

Wij gebruiken uw rapportage om toezicht te kunnen houden en om te beoordelen of spelers veilig kunnen spelen.

U rapporteert over de onderwerpen:

Hoe vaak u rapporteert

Als vergunninghouder casinospelen of speelhal rapporteert u:

  • Jaarlijks, binnen 42 dagen na 31 december,
    • over alle gevraagde gegevens
  • Elk kwartaal, binnen 28 dagen na afloop van het kwartaal, over:
    • gegevens voorblad rapportageformat
    • gegevens werving en reclame en
    • gegevens verslavingspreventie

Let op: uw eerste kwartaalrapportage dient u in over de periode oktober 2021 tot en met december 2021, in januari 2022. Uw eerste jaarrapportage gaat over de rapportageperiode oktober 2021 tot en met december 2022 en beslaat 5 kwartalen.

Hoe u rapporteert

U rapporteert via:

Heeft u meerdere vergunningen? Dan levert u voor elke vergunning de rapportage in. U rapporteert op het niveau van de vergunninghouder en waar van toepassing per vestiging.

Indienen van uw rapportage

U dient uw rapportage digitaal in via Owncloud. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze bij ons aan. U ontvangt per e-mail de link naar Owncloud. Het wachtwoord krijgt u per SMS toegestuurd. Houd er rekening mee dat wij naar aanleiding van uw rapportage contact met u kunnen opnemen.

Rapporteren over werving en reclame

U rapporteert het percentage van uw bruto spel resultaat (BSR) dat u besteedt aan werving en reclame, ofwel Gross Gaming Revenu (GGR). U rapporteert over de onderdelen advertising - waaronder sponsorships, directe marketing en affiliates.

Ook rapporteert u over de manier waarop u uw wervings- en reclameactiviteiten heeft afgestemd op de uitkomsten van uw analyse van de verslavingsrisico’s.

Regelgeving rapportage werving en reclame

Rapporteren over verslavingspreventie

U rapporteert over de uitvoering van uw verslavingspreventiebeleid en u stuurt de gevraagde documenten mee, zoals verklaringen, beleid, risicoanalyses en adviezen van deskundigen over de periode waarin u rapporteert.

Ook verklaart u in uw rapportage dat u adequaat uitvoering geeft aan het borgen van de kennisvereisten.

U vindt in de Beleidsregels waar de rapportage van het verslavingspreventiebeleid in ieder geval aan moet voldoen, zoals methode voor risicoanalyse, wanneer de risicoanalyses zijn opgesteld en door wie.

Regelgeving rapportage verslavingspreventie

Rapporteren over beleid

U geeft elk jaar aan of u uw beleid heeft geëvalueerd of gewijzigd en, zo ja, op welk terrein. Ook rapporteert u over de borging en beheersing van uw beleid.

Met het kwaliteitsmanagementsysteem bedoelen wij uw systeem gericht op het toetsen, borgen en verbeteren van de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid. Dit systeem kan vallen onder uw bredere kwaliteitsmanagementsysteem.

Ten aanzien van informatiebeveiliging dient u als vergunninghouder te rapporteren over uw informatiebeveiligingssysteem en de werking daarvan. Hiervoor voegt u 2 verklaringen in bij de rapportage: 1 waarin u verklaart dat u het Burgerservicenummer onverwijld verwijdert en 1 waarin u verklaart dat u voldoet aan de eisen die aan het informatiebeveiligingssysteem gesteld worden.

Regelgeving rapportage beleid

Vragen over uw rapportageverplichting