Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor het lopende jaar – juni 2023


Op basis van uw aangifte in januari  stellen wij de voorlopige aanslag voor het huidige jaar 2023 vast. Hiervoor ontvangt u de aanslag in juni.