Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor het lopende jaar – juni 2024


Op basis van uw aangifte in januari stellen wij de voorlopige aanslag voor het huidige jaar 2024 vast. Hiervoor ontvangt u de aanslag in juni 2024.