Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor het lopende jaar


Op basis van uw aangifte in januari van het voorgaande jaar stellen wij de voorlopige aanslag voor het lopende jaar vast. Hiervoor ontvangt u de aanslag in juni.