Hoe zorgt een online gokbedrijf dat ik zelf bepaal hoeveel tijd en geld ik uitgeef?


Een online gokbedrijf met een vergunning laat u als speler zelf bepalen:

  • hoe lang u wilt spelen per dag, week of maand
  • wat u maximaal uit wilt geven per dag, week of maand
  • wat het maximale bedrag op uw speelrekening mag zijn

Dat betekent ook dat hij:

  • geen minimum speeltijd of speelbedrag mag eisen, uw grens moet standaard op 0 staan
  • tijdens het spelen geen bonus mag geven
  • u niet mag aanmoedigen om door te spelen
  • moet ingrijpen als u over uw gekozen grenzen heen gaat

Als uw winst boven uw maximale speelbedrag uitkomt, moet hij die op uw bankrekening storten, niet op uw speelrekening.