Senior bestuursrechtjurist


Wat ga je doen?

Als jurist bij de Kansspelautoriteit verdiep je je in de praktijk van het bestuursrecht op het actuele en maatschappelijk relevante terrein van de kansspelmarkt.

De Kansspelautoriteit beslist onder meer over het opleggen van sancties aan aanbieders van kansspelen, die zich niet houden aan de wet, over vergunningverlening en over het intrekken van vergunningen. Tegen besluiten van de Kansspelautoriteit worden bezwaar- en beroepsprocedures aangespannen.

Jij hebt als taak het opstellen van sanctiebesluiten en het voeren van procedures. Jouw onderwerpen kunnen variëren van procedures over al dan niet vergunningverlening, het weer intrekken daarvan, tot het opstellen van besluiten over sancties op overtredingen van de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet open overheid (Woo). Je wordt daarvoor het aanspreekpunt voor de hele organisatie. Daarnaast lever je aan de hele organisatie juridische adviezen over handhavings- en vergunningsvraagstukken en over uitleg van toepasselijke wet- en regelgeving. Je krijgt de ruimte om je kunnen aan te scherpen door samen te werken met onze door de wol geverfde juristen, toezichthouders en handhavers.

Concreet:

 • Je voert zelfstandig bezwaar- en beroepsprocedures, je adviseert over sancties en stelt de sanctiebesluiten op.
 • Je adviseert over de toepassing van de Woo en behandelt verzoeken op grond van de Woo.
 • Je geeft juridisch advies aan de organisatie over voorkomende actuele onderwerpen, en over de juiste toepassing van regelingen en de juridische houdbaarheid van formuleringen van (vergunning)voorwaarden.
 • Je houdt de ontwikkeling van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie bij.
 • Je werkt mee in de projecten die binnen de afdeling en binnen de Kansspelautoriteit worden uitgevoerd.
 • Je initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de organisatie.

De Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod in heel Nederland. Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) heeft de Kansspelautoriteit een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij.

De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten tegen. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan.

Collega, Eva Bouman, vertelt:

“Je houdt je bij de afdeling Juridische Zaken & Vergunningverlening bezig met alle onderwerpen van de Kansspelautoriteit. Zo treden wij op tegen vergunninghouders die de Wok overtreden en aanbieders die kansspelen aanbieden zonder vergunning. Daarnaast kom je in aanraking met spelers die hun speelgedrag niet meer zelf in de hand hebben. De speler zelf, of zijn omgeving, kan een beroep doen op de Kansspelautoriteit voor een inschrijving in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks).

Als jurist bij JZ heb je verschillende rollen. Je stelt diverse primaire besluiten op. Zo stel je onder andere boetebesluiten op en je behandelt een Woo- of een Avg-verzoek. Ook behandelt ons team verzoeken om schadevergoedingen.

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend bij de Kansspelautoriteit ben jij aan zet. Dit bezwaar kan over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan. Een vergunning kan geweigerd zijn op grond van de wet Bibob, een aanbieder van (illegale) kansspelen maakt bezwaar tegen het opleggen van een sanctie of een loterij is het niet eens met het verlenen van een vergunning aan een concurrent. Tijdens de behandeling leidt jij een hoorzitting en jij schrijft de beslissing op bezwaar. Bij een verzoek om voorlopige voorziening, beroep of hoger beroep mag jij de Kansspelautoriteit vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook denk je regelmatig mee met collega’s van andere afdelingen in jouw rol als juridisch adviseur. Daar kunnen allerlei juridische vragen aan bod komen, zoals ‘is een bedrijf belanghebbende’, ‘hoe kwalificeren we de overtreding’ en ‘is het bewijs voldoende’.

Omdat de (juridische) wereld rondom kansspelen in beweging is wordt er creativiteit van jou gevraagd. We zoeken een collega die ‘out of the box’ wil denken. Kortom, afwisselend werk in een dynamische omgeving!”

Jouw Team

Dit uitdagende en afwisselende werk mag je doen in een inspirerend team waarbij humor en eigenaarschap voorop staat. Het team JZ binnen JZ&V bestaat uit tien vaste juristen, twee griffiers, een coördinator en een afdelingshoofd. Het team bestaat uit collega’s van verschillende leeftijden en kwaliteiten. Ze zijn allen zeer betrokken en staan voor elkaar klaar. In het wekelijkse team overleg worden o.a. knelpunten in dossiers met elkaar besproken. Dit levert uiteraard de nodige interessante en inspirerende discussies op.

Wat breng jij mee?

 • Je bent afgestudeerd jurist op het gebied van bestuursrecht, waarbij je blijk hebt gegeven van een uitstekend analytisch denkvermogen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met de toepassing van het bestuursrecht op het gebied van toezicht, handhaving en vergunningen.
 • Het is een pre als je deze ervaring hebt opgedaan bij een toezichthouder, een ministerie of een uitvoeringsorganisatie daarvan.
 • Je hebt ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en de Raad van State.
 • Je hebt gevoel voor belangen en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je ziet de juridische werkelijkheid eerder als bron van mogelijkheden dan als belemmering.
 • Je bent nieuwsgierig, oplossingsgericht en je kunt goed schrijven.
 • Je hebt affiniteit met en interesse in vraagstukken rond (online) kansspelen.
 • Je bent analytisch, hebt overtuigingskracht en bent resultaatgericht.
 • Je neemt graag initiatief en bent gericht op samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 11 of schaal 12 BBRA (€ 3.503,53 tot € 6.045,65 bruto bij een 36-urige werkweek).
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of via een fietsvergoeding.
 • Je hebt een budget van 64 extra verlofuren per jaar, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur.
 • De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing.
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering (senior) adviseur.
 • Bij de Kansspelautoriteit geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé. Zo blijft er een ruime mogelijkheid om thuis te werken, maar er is ook altijd een fijne werkplek op kantoor voor je ter beschikking. De eerste paar maanden zien we je graag wat vaker op kantoor om in te werken, maar daarna is het een kwestie van onderling overleg.

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 7 juni 2023.

Je kunt jouw CV en motivatie sturen aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Laurence Gimbrere, Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vergunningen. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique Ravoo, plaatsvervangend hoofd Juridische Zaken & Vergunningen, 06-82 46 14 36.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Debora Nelissen, HR/Recruitment-adviseur, 06-82 46 85 09.


Zie ook:

De ervaring van collega Eva