'Mijn werk heeft impact en resultaat'


Linda werkt sinds februari 2020 als senior integriteitsbeoordelaar bij het team Integriteitsbeoordeling bij de Kansspelautoriteit. Het team voert integriteitsonderzoeken uit naar aanvragen en verleende vergunningen voor speelautomaten, goededoelenloterijen en online kansspelen. ‘Bij de Kansspelautoriteit vindt het hele besluitvormingsproces, van A tot Z, plaats.’

Banner Werken bij met Linda

Linda werkt als senior integriteitsbeoordelaar bij de Kansspelautoriteit

Wat maakt werken voor de Kansspelautoriteit zo leuk?

‘De Kansspelautoriteit is een kleine organisatie met korte lijnen waardoor zaken snel geregeld kunnen worden. Laagdrempeligheid kenmerkt de organisatie. Je wandelt zonder problemen bij iedereen naar binnen. Daarnaast maakt mijn werkterrein, integriteitsbeoordeling, het werken voor de Kansspelautoriteit extra leuk en boeiend. Zo houden we ons bezig met kansspelen in heel Nederland. Daarmee is bij ons minder sprake van het “waterbedeffect”, het gevaar dat optreden door één organisatie - zoals een gemeente - ervoor zorgt dat overtreders verder gaan buiten die gemeente.’

Waarom koos je voor de Kansspelautoriteit?

‘Het onderwerp integriteitsbeoordeling was mij niet onbekend. In mijn vorige baan voerde ik ook integriteitscreenings uit bij een adviesorgaan op het gebied van integriteitsonderzoek. Ik miste daar het gehele besluitvormingsproces, van A tot Z, en daarmee een stukje resultaatgerichtheid. Dat heb ik bij de Kansspelautoriteit gevonden. Hier beslissen wij of we een vergunning van een kansspelaanbieder weigeren of intrekken. Dit gebeurt vaak op basis van eigen onderzoek, omdat we een goede informatiepositie hebben, die is bijvoorbeeld beter dan die van gemeenten. Mijn werk heeft dus veel impact en resultaat en dat geeft me ontzettend veel voldoening.’

Hoe ziet de dagelijkse praktijk van een integriteitsbeoordelaar eruit?

‘Heel divers. Zo begeleid ik collega’s bij onderzoeken en toets hun stukken. Ook draai ik zelfstandig grote en kleine onderzoeken naar de integriteit van kansspelaanbieders. Denk aan de aanbieders van speelautomatenexploitanten, goededoelenloterijen en online vergunninghouders. Waarom we hun integriteit checken? Omdat de Wet op de Kanspelen en de Wet Bibob strenge eisen stellen op het gebied van integriteit. Aanvragers en houders van een vergunning moeten integer zijn.'

'Als integriteitsbeoordelaar kunnen we een vergunning weigeren of intrekken als sprake is van antecedenten uit het verleden. Daar gaat dus wel eerst onderzoek aan vooraf, op basis daarvan vorm je vervolgens een juridisch oordeel. Is er een risico dat de vergunning wordt misbruikt? Of dat met het verlenen van een vergunning criminele activiteiten worden gefaciliteerd? Het voeren van gesprekken met zowel potentiele als bestaande aanbieders hoort ook bij mijn taak en is onderdeel van het besluitvormingsproces. In deze gesprekken geven partijen hun zienswijze op een voorgenomen negatief besluit van ons. Tot slot volgt het definitieve besluit.’

De Kansspelautoriteit staat voor Veilig spelen, lever jij daar ook een bijdrage aan?

‘Zeker weten! Door de integriteitsbeoordelingen die wij uitvoeren zorgen we ervoor dat spelers deelnemen aan kansspelen op een veilige markt en proberen we zaken zoals fraude en oplichting met kansspelen, oneerlijke spellen, maar ook bijvoorbeeld witwassen te voorkomen. Aanbieders waarbij het risico bestaat dat met het verlenen van de vergunning criminele activiteiten worden gefaciliteerd, krijgen van ons geen vergunning. Daarbij is tevens van belang dat “schone” aanbieders die bijdragen aan veilig spelen, niet te lang op een vergunning wachten en geen onnodige administratie lasten ervaren.’

Wat is een interessant aspect van je werk?

‘Ik opereer in het bestuursrecht en neem bestuursrechtelijke besluiten, maar er zijn veel raakvlakken met het strafrecht. Zo ontvang ik veel strafrechtelijke informatie, ook over lopende strafrechtelijke onderzoeken waar personen nog niet voor zijn veroordeeld. Ik vind dit een erg interessant aspect van mijn werk, omdat ik deze info met een juridisch oordeelvorming soms toch kan gebruiken in besluiten.’

Waarom zouden kandidaten op de vacature Integriteitsbeoordelaar moeten solliciteren?

‘Omdat de functie van integriteitsbeoordelaar werk is dat ertoe doet. 20% van onze onderzoeken leidt tot weigering van een vergunningaanvraag. We doen het dus niet voor niks. Draag jij ook je steentje bij aan veilig spelen?’

Word jij de nieuwe collega van Linda?

Bekijk onze vacatures.