Leonard Delank: ‘Loot boxes zijn niet ethisch’


Het is een trend dat in games gokelementen opduiken. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn loot boxes, een soort schatkistjes in games. De speler weet van tevoren niet wat er in de loot boxes zit. Leonard Delank (28) schreef een masterscriptie over de ethiek van loot boxes. Hij studeerde hiermee af aan de Newcastle University en de Rijksuniversiteit Groningen.

Een belangrijke reden voor Leonard Delank om dit onderwerp te kiezen, is dat de discussie over gokelementen in games tot op heden vooral een juridische is. ‘Maar er is ook een ethische kant. Gokelementen in games zijn in de meeste landen niet verboden. Maar moet een gameproducent het wel willen spelers in aanraking te laten komen met gokelementen tijdens het gamen? Loot boxes zijn ongereguleerd en er gelden dus ook geen leeftijdsrestricties.’

Leonard Delank

Leonard Delank laat zien dat bij gameverslaafden sprake is van cognitieve dissonantie na de verwerving van een loot box. Bij cognitieve dissonantie is sprake van mentaal ongemak waarvan sprake is als iemands overtuigingen botsen met tegenstrijdige informatie. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of loot boxes ethisch zijn, ging hij te rade bij de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804). In de theorie van Kant hebben mensen de plicht om het juiste te doen. In het geval van loot boxes wordt de waardigheid van de consument niet gerespecteerd doordat cognitieve dissonantie wordt aanvaard. Dit is des te meer het geval doordat er vaak virtueel geld nodig is om loot boxes aan te schaffen. Dat virtuele geld is alleen via een omweg op echt geld te waarderen en versterkt daarmee de cognitieve dissonantie.

Lange weg

De vraag is natuurlijk hoe game-ontwikkelaars zover te krijgen zijn te stoppen met gokelementen in games. Leonard Delank ziet drie mogelijkheden. 'De mooiste weg zou natuurlijk zijn als zij onderkennen dat gokelementen niet in games thuishoren. Dat is niet waarschijnlijk, want er wordt veel geld mee verdiend. Een tweede mogelijkheid is dat gameproducenten toestaan ​​dat loot boxes worden geclassificeerd als gokken, zodat alleen meerderjarigen ermee in aanraking kunnen komen. Dat zou kunnen, ter voorkoming van ingrijpen door de overheid. En als dat niet gebeurt, helpt alleen wet- en regelgeving. Hoe dan ook: het zal een lange weg zijn.'