Reglement gegevensbeheer Kansspelautoriteit


Bij de uitvoering van haar taken gebruikt de Kansspelautoriteit veel (persoons)gegevens en zijn er raakvlakken met andere organisaties. Om de wettelijke taken doelmatig en efficiënt uit te kunnen voeren is het belangrijk om met bedoelde organisaties gegevens uit te kunnen wisselen. Het Reglement gegevensbeheer Kansspelautoriteit bevat hier regels over.

Met ingang van 2 februari 2023 heeft dit reglement het voorgaande vanaf 1 januari 2013 geldende reglement vervangen (het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit)