Leidraad beoordeling kansspelen


In de Leidraad beoordeling kansspelen vertalen wij de Wet op de kansspelen uit 1964 naar de dagelijkse praktijk. Wanneer is er sprake van een kansspel zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen? Wanneer zijn wij bevoegd om toezicht te houden?

Het document biedt houvast bij de beoordeling van huidig en nieuw spelaanbod. En het maakt inzichtelijk hoe wij te werk gaan.