Ksa treedt strenger op tegen illegale exploitatie kansspelautomaten


Gepubliceerd op 23 mei 2024

De Kansspelautoriteit (Ksa) gaat strenger handhaven op illegaal geplaatste kansspelautomaten. Met enige regelmaat ontvangt de Kansspelautoriteit (Ksa) meldingen over exploitanten die zich niet aan de voorschriften van hun exploitatievergunning voor speelautomaten houden. Wanneer daadwerkelijk een overtreding wordt geconstateerd eist de Ksa van exploitanten deze binnen twee weken te beëindigen.

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecagelegenheid of speelhal zijn ten minste twee vergunningen nodig. Om speelautomaten (behendigheids- en kansspelautomaten) te mogen exploiteren, moet een exploitatievergunning voor speelautomaten worden aangevraagd bij de Ksa. Daarnaast moet een aanwezigheidsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente waar de aanbieder kansspelautomaten wil neerzetten. In de vergunning van de Ksa staat dat kansspelautomaten alleen in inrichtingen geëxploiteerd mogen worden waarvoor een gemeentelijke aanwezigheidsvergunning is afgegeven. Wanneer een kansspelautomaat wordt neergezet zonder dat daar een vergunning van de gemeente voor is, is sprake van een overtreding.

De aanwezigheidsvergunning is belangrijk omdat met deze vergunning verschillende zaken worden getoetst. Zo moet een aanvrager een beleid opstellen om verslaving te voorkomen en krijgen minderjarigen niet de gelegenheid op de automaat te gokken. Ook wordt de integriteit van de aanvrager, bedrijfsleiders en beheerders van de locatie getoetst.

Wanneer kansspelautomaten worden geëxploiteerd zonder de vergunning van de gemeente, kan het zo zijn dat aan bovenstaande beschermende voorwaarden niet is voldaan. De Ksa vindt dit een onaanvaardbaar risico en ziet daarom toe op naleving van de aan een exploitatievergunning voor speelautomaten verbonden voorschriften en treedt handhavend op.