Geen ongerichte reclame met voetballer na waarschuwend optreden Ksa


Gepubliceerd op 11 maart 2024

Een Nederlandse voetbalclub heeft een voorgenomen reclame-uiting teruggetrokken na een waarschuwing van de Kansspelautoriteit (Ksa). De club wilde een levensgrote afbeelding van de aanvoerder van de club afbeelden op een prominent gebouw in de stad. Omdat de club een sponsorcontract heeft met een online kansspelaanbieder en de speler op de afbeelding een shirt met het logo van die aanbieder zou dragen, heeft de Ksa aangegeven dat het plaatsen van de afbeelding een overtreding zou zijn. Daarop heeft de voetbalclub besloten haar plan niet uit te voeren.

De Ksa werd geïnformeerd over het voornemen van de voetbalclub om als eerbetoon een speler af te beelden op een gebouw. Zowel de kansspelaanbieder als de voetbalclub waren van mening dat het hier ging om sportsponsoring. De Ksa heeft geconcludeerd dat het in dit geval niet om sportsponsoring ging, maar om ongerichte reclame voor online kansspelen. Bij sportsponsoring gaat het om een neutrale vermelding door de gesponsorde van het logo of de naam van de vergunninghouder, bijvoorbeeld op sportkleding van beroepssporters. Bovendien is het bij sportsponsoring van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de neutrale vermelding van het logo of de naam van de vergunninghouder, het beoefenen van de sport en de plaats waar deze sport wordt beoefend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een voetballer die een wedstrijd speelt in een gesponsord shirt. In dit geval was daarvan geen sprake en ging het dus om ongerichte reclame voor online kansspelen. Ook zou hiermee het verbod op het gebruik van rolmodellen mogelijk worden overtreden, omdat het om een bekende sporter ging.

De Ksa heeft de voetbalclub, de aanbieder en de gemeente waar de reclame geplaatst zou worden op de hoogte gesteld van haar standpunt. Daarnaast liet de Ksa weten dat als zij hun plannen zouden doorzetten, de Ksa preventief een sanctie op zou leggen. Daarop heeft de voetbalclub laten weten de voorgenomen reclame-uiting terug te trekken en daarmee de overtreding op voorhand te staken.

Sinds juli 2023 is het verboden om ongerichte reclame te maken voor online kansspelen. Dat betekent dat reclame voor online kansspelen in de publieke ruimte verboden is, omdat het met deze vorm van reclame onmogelijk is kwetsbare doelgroepen, zoals jongvolwassenen, uit te sluiten. Ook sponsoring van bijvoorbeeld tv programma’s en sportsponsoring vallen onder dit verbod, maar vanwege langer lopende contracten gaat het verbod voor deze reclamevormen later in (1 juli 2024 voor programma- en evenementsponsoring en 1 juli 2025 voor sportsponsoring).