Kansspelautoriteit stuurt aan op verbetering zorgplicht speelhallen


Gepubliceerd op 4 juli 2024

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de bevindingen van haar onderzoek naar speelhallen gedeeld met de bezochte vergunninghouders. Inspecteurs van de Ksa bezochten in december en januari 20 speelhallen door het hele land voor controles. Daarbij werd met name gelet op de uitvoering van de zorgplicht. Uit de controles is gebleken dat het merendeel van de speelhallen aandacht heeft voor de zorgplicht, maar dat de uitvoering op bepaalde vlakken beter kan.

Met de inwerkingtreding van de Wet Koa is de zorgplicht voor speelhallen verder uitgebreid. Dat betekent dat zij verplicht zijn om gokverslaving zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Sindsdien hebben de speelhallen stappen gezet om daar aan te kunnen voldoen. Toch sluit de praktijk niet altijd voldoende aan op de uitgesproken goede intenties en dat wat hierover in het beleid is opgenomen. Zo valt op dat bij vaste spelers de persoonlijke omstandigheden en het speelgedrag (min of meer) bekend zijn. Maar het ontbreekt soms aan het daadwerkelijk aanspreken van spelers, het registreren van signalen en interventies en het interveniëren in de onderzochte speelhallen.

Verder beschouwen alle speelhallen een lange speelduur als een zorgwekkend signaal, maar is de wijze van monitoring niet altijd uitgewerkt en hanteert niet één van de onderzochte hallen een maximale speelduur. Dit is met name belangrijk bij speelhallen die 24 uur open zijn, omdat daar geen natuurlijk ‘stopmoment’ is voor spelers.

Ook stonden alle bezochte speelhallen het spelen op meerdere automaten toe, evenals het reserveren van speelautomaten. Dat is niet verboden, maar kan wel leiden tot overmatig speelgedrag. Ook andere signalen van overmatig speelgedrag, zoals het langdurig en/of met grote regelmaat bezoeken van de speelhal en een hoog aantal pintransacties per bezoek, worden door veel hallen onvoldoende gemonitord. De Ksa heeft de bezochte speelhallen naar aanleiding van de controle een brief gestuurd, met daarin per hal specifieke verbeterpunten. Later dit jaar volgt guidance voor alle vergunninghouders, met daarin een uitwerking van de geconstateerde punten en meer specifieke aandacht voor de zorgplicht van speelhallen. De Ksa zal vervolgens strenger toezien op de naleving daarvan.