Ksa grijpt in bij overtreding ongerichte reclame tv-programma


Gepubliceerd op 12 januari 2024

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft ingegrepen bij een kansspelaanbieder die ongericht reclame maakte tijdens een spelshow op televisie. Sponsoring van televisieprogramma’s is nog toegestaan tot 1 juli 2024, maar kent strenge voorwaarden.

De reclame-uiting die in het programma te zien was voldeed daar niet aan. Met sponsoring wordt bedoeld dat het logo of de naam van de aanbieder neutraal wordt vermeld. Tijdens het betreffende tv-programma, gesponsord door een legale aanbieder, werd de naam van de aanbieder gecombineerd met een spelelement met een fruitautomaat. Dat is wat de Ksa betreft geen neutrale uiting.

Na gesprekken met de aanbieder en het betreffende tv-programma is het spelelement aangepast.

Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame in werking getreden. Wervings- en reclameactiviteiten van kansspelaanbieders mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli 2023 verboden is. Reclame op openbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld billboards en abri’s, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, is niet toegestaan.

Omdat bij de ingang van het verbod rekening is gehouden met bestaande sponsorcontracten, is het tot 1 juli 2024 toegestaan tv-programma’s te sponsoren. Sportsponsoring is toegestaan tot 1 juli 2025.