Jaarverslag 2023: bescherming van de speler


Gepubliceerd op 2 april 2024

In het jaar 2023 gebeurde er veel op het gebied van de Nederlandse kansspelmarkt. In het jaarverslag 2023 geeft de Ksa een uitgebreid overzicht van wat er goed ging, en waar het in de toekomst beter kan en moet.

Bescherming van de speler stond, in lijn met de Ksa missie ‘veilig spelen’, centraal in 2023. Bijvoorbeeld door de publicatie van de rapportage van het onderzoek naar de zorgplicht en de daaropvolgende aanpassingen aan de Beleidsregels veilig spelen. Ook werden kwetsbare groepen beter beschermd met de invoering van de nieuwe reclameregels, op 1 juli 2023. Aan het uitsluitingsregister Cruks werden belangrijke aanpassingen gedaan.

In 2023 werd een recordbedrag aan boetes uitgedeeld van 36,7 miljoen euro, waaronder de eerste openbaar gemaakte boete in het kader van de Wwft. Andere boetes waren onder meer voor het onvergund aanbieden van kansspelen en het bevorderen van illegaal aanbod, en reclame maken voor de doelgroep van jongvolwassenen.