Wwft-boete van 3 miljoen euro opgelegd aan Betent


Gepubliceerd op 30 november 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Betent biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknaam Betcity.

Cliëntenonderzoek

Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Daarvoor moeten zij cliëntenonderzoek doen. Zij moeten bijvoorbeeld onderzoeken wie hun cliënten zijn (identiteitscontrole), welke transacties zij aangaan en wat hun risicoprofiel is in verband met het risico op witwassen en financieren van terrorisme. Door dit cliëntenonderzoek kan een kansspelaanbieder tijdig maatregelen nemen of ingrijpen om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.

René Jansen, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit:

De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.

Deel beoordeelde onderzoeken ondermaats

De Ksa heeft cliëntenonderzoeken van Betent bekeken om na te gaan of deze uitgevoerd zijn volgens de vereisten van de Wwft. In september 2022 heeft de Kansspelautoriteit Betent een aanwijzing gegeven voor het op de juiste manier uitvoeren van die onderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Na die aanwijzing heeft de Ksa onderzocht of de Wwft nog steeds overtreden werd. Daarbij werd vastgesteld dat Betent tussen december 2022 en mei 2023 voor een groot deel van de beoordeelde cliëntenonderzoeken niet aan de eisen voldeed. Zo werd er in veel gevallen pas laat aan onderzoeken begonnen, nadat er al grote bedragen vergokt waren, en was Betent laks in het opvragen van bronnen van inkomsten van klanten. Ook werd er niet altijd adequaat actie ondernomen. Betent heeft daarbij in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze feiten rekent de Ksa Betent zwaar aan en daarom wordt nu een boete van 3 miljoen euro opgelegd.


Zie ook

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Voor de actuele status zie: