Nieuwe subsidies onderzoeksprojecten Verslavingspreventiefonds toegekend


Gepubliceerd op 28 november 2023

ZonMw heeft een zestal subsidies toegekend voor projecten binnen het onderzoeksprogramma Preventie van kansspelverslaving. Deze projecten moeten uiterlijk in februari 2024 van start gaan en zijn onderdeel van de eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma.

De financiering van deze projecten komt uit het Verslavingspreventiefonds (VPF), dat in 2021 werd opgericht en gefinancierd wordt door een extra kansspelheffing bij aanbieders van risicovolle kansspelen. De Ksa beheert dit fonds. Het VPF kent meerdere bestedingsdoelen, waaronder onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving.

Meer informatie over de zes projecten die financiering ontvangen is te lezen bij ZonMw.