Aanwijzing voor Holland Casino voor tekortkomingen controledatabank


Gepubliceerd op 16 november 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Holland Casino in juni een aanwijzing gegeven omdat haar controledatabank (CDB) niet aan de wettelijke eisen voldoet. De Ksa eist van Holland Casino dat de CDB binnen zes weken aan de gestelde eisen voldoet.

Aanbieders met een vergunning voor online kansspelen in Nederland moeten een CDB hebben. In deze datakluis slaan zij gegevens van gokactiviteiten op. Aan deze CDB zijn diverse wettelijke eisen gesteld. De CDB wordt door de Ksa gebruikt om toezicht te kunnen houden. Een up-to-date CDB met de juiste gegevens is van belang om veilig spelen te kunnen garanderen.

De Ksa heeft vastgesteld dat de CDB van Holland Casino niet aan de eisen voldoet. In de bindende aanwijzing uit juni staat dat dit binnen zes weken moet zijn aangepast.

Holland Casino heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit en daarbij een voorlopige voorziening aangevraagd. Tijdens deze procedure was de termijn van zes weken opgeschort. Op 16 november heeft de rechtbank Den Haag de verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen. Daarom kan het besluit nu gepubliceerd worden en loopt de termijn van zes weken weer verder.

Als Holland Casino de aanwijzing niet opvolgt, kan de Ksa overgaan tot andere maatregelen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete, of in het uiterste geval intrekking van de vergunning voor online kansspelen.


Zie ook

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Zie voor de actuele status: