ZonMw opent subsidieronde onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving


Gepubliceerd op 3 maart 2023

Op 1 maart is het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving van ZonMw van start gegaan. De subsidieoproep van het programma is opengesteld voor onderzoekers die zich inzetten op het terrein van de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gok-gerelateerde schade en gokproblematiek.

Het onderzoeksprogramma van ZonMw is één van de bestedingsdoelen van het Verslavingspreventiefonds, dat tot stand kwam als gevolg van de wet Kansspelen op afstand. Onderzoekers kunnen zich tot 5 mei a.s. aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor hun onderzoeken.

De wet Kansspelen op afstand (Koa) reguleert online kansspelen in Nederland en scherpt de eisen op het gebied van verslavingspreventie bij online en offline (land-based) kansspelen aan. Uit de wet vloeit ook het Verslavingspreventiefonds voort, dat door de Kansspelautoriteit (Ksa) wordt beheerd.

Eén van de bestedingsdoelen van het fonds is het financieren van onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, in de volksmond bekend als gokverslaving. De Kansspelautoriteit heeft ZonMw gevraagd om een onderzoeksprogramma over de preventie en behandeling van kansspelverslaving te ontwikkelen. Hiervoor is eerst door het Trimbos-instituut de al beschikbare kennis in kaart gebracht en daarna is een onderzoeksagenda opgesteld. Een onafhankelijke expertgroep heeft een advies uitgebracht over welke onderwerpen uit de onderzoeksagenda met prioriteit opgepakt moeten worden.

De geprioriteerde vragen vormen de basis van het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving. De missie van het programma is een bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gok-gerelateerde schade en gokproblematiek door het ontwikkelen van nieuwe kennis en het stimuleren van het gebruik ervan.