Verbod op ongerichte reclame voor kansspelen op afstand in werking getreden


Gepubliceerd op 1 juli 2023

Op 1 juli is het verbod op ongerichte reclame voor kansspelen op afstand in werking getreden. Het verbod heeft als doel kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, beter te beschermen tegen het risico op een kansspelverslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken.

Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli verboden is. Reclame op openbare plaatsen, zoals billboards en abri’s, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, is ook niet toegestaan. Adverteren via onder andere internet, direct mailing, on-demand TV, social media of in de online spelomgeving  blijft onder strenge voorwaarden toegestaan.

De Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels en heeft vergunninghouders vooraf geïnformeerd over de nieuwe regelgeving. Nu het verbod van kracht is monitort de Ksa actief hoe de nieuwe reclameregels en verplichtingen voor vergunninghouders in de praktijk worden toegepast. Mocht dit leiden tot een nadere invulling of verduidelijking van de regels, dan wordt de sector daarover tijdig geïnformeerd. De Ksa waarschuwt vergunninghouders de grenzen niet op te zoeken. Wanneer de Ksa evidente overtredingen tegenkomt, zal ze direct handhavend optreden.