Toezichtagenda 2023: Risico-gestuurd toezicht voor ‘Veilig spelen’


Gepubliceerd op 3 februari 2023

De Ksa heeft in 2022 het risico gestuurde toezicht door ontwikkeld waardoor risico’s beter in beeld gebracht zijn en toezicht gericht kan worden op de belangrijkste prioriteiten. Voor 2023 is – mede op basis van die bevindingen – een toezichtagenda opgesteld (pdf, 93 kB).

De Ksa besteedt in 2023 extra aandacht aan de volgende thema's:

  • Controle op zorgplicht/verslavingspreventie
  • Bestrijden illegaal online aanbod
  • Zichtbaarheid in het fysieke domein
  • Naleving (gewijzigde) reclameregels, in het bijzonder ten aanzien van jongeren
  • Naleving aanlevering van gegevens

Bij risico gestuurd toezicht wordt het toezicht ingezet waar de risico’s het grootst zijn. Bijvoorbeeld waar signalen over mogelijke misstanden binnenkomen of uit onderzoek blijken. Er is een gestructureerde en systematische aanpak nodig om eenduidig te werk te gaan bij het vaststellen van de prioriteiten.