Boete Bingoal voor spelers toelaten zonder controle Cruks


Gepubliceerd op 8 februari 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft online kansspelaanbieder Bingoal een boete opgelegd van 350 duizend euro. Bingoal liet gedurende een aantal dagen in juni 2022 spelers toe zonder het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) te raadplegen.

Legale aanbieders van risicovolle kansspelen moeten zijn aangesloten op Cruks. Hierin staan spelers die uit oogpunt van bescherming tegen kansspelverslaving, geen toegang hebben tot risicovolle kansspelen. Om Cruks te kunnen raadplegen, is een geldig PKI-certificaat nodig dat veilige informatie-uitwisseling garandeert. Het certificaat van Bingoal was verlopen. Hierdoor kon Bingoal spelers niet controleren op een inschrijving zoals de wet voorschrijft, maar liet zij spelers toch meedoen aan risicovolle kansspelen.

Belangrijk hulpmiddel

Het duurde ongeveer 3 dagen totdat Bingoal een nieuw PKI-certificaat had en weer toegang tot Cruks verkreeg. Bingoal liet gedurende deze periode spelers toe. Dat had Bingoal niet mogen doen; de wet zegt dat een speler alleen toegang mag krijgen tot een risicovol kansspel nadat een kansspelaanbieder heeft vastgesteld dat de speler in kwestie niet ingeschreven is in Cruks.

Cruks is een belangrijk hulpmiddel om kansspelverslaving tegen te gaan en spelers te beschermen tegen ongewenste effecten van kansspelen.


Zie ook

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Zie voor de actuele stand van zaken: