Ksa viert 10-jarig jubileum


Gepubliceerd op 17 mei 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) vierde 17 mei 2022 haar 10-jarig bestaan met een seminar. Vertegenwoordigers van kansspelaanbieders, brancheorganisaties, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en andere spelers in de wereld van de kansspelen waren uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren in Amare in Den Haag.

Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, bracht namens minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming de felicitaties over. De Ksa is als Zelfstandig Bestuursorgaan sinds 2012 belast met de uitvoering van het kansspelbeleid. De Rooij constateerde dat er een stevige toezichthouder staat die toegerust is op haar taak. De missie van de Ksa is ‘Veilig Spelen’: iedereen die in Nederland mee wil doen aan een kansspel, moet dat op een veilige manier kunnen doen.

Wet Koa

De Rooij zei verder dat de Wet Kansspelen op afstand (Koa), die online kansspelen legaliseert en in 2021 in werking trad, op diverse gebieden een impuls gaf aan de Ksa. ‘De wetgever koos bij deze wet bewust voor open normen. Die zijn, afhankelijk van de praktijk, door de Ksa in te vullen. Een tweede impuls is dat toezicht op online kansspelen echt een andere tak van sport is dan toezicht op het zogenoemde landgebonden kansspelaanbod. Op ICT-gebied wordt vanaf nu veel gevraagd van de Ksa. Ten derde stelt de nieuwe wet strenge verslavingspreventie-eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen; in het toezicht ligt hier een belangrijke taak. En tot slot geeft de Wet Koa de Ksa extra bevoegdheden voor de bestrijding van het resterende illegale online kansspelaanbod.’

Prioriteiten

René Jansen (foto onder, rechts), voorzitter van de Ksa, gaf tijdens een interview met dagvoorzitter Milou Dijkman (links) aan zich zeer bewust te zijn van de taak waar de Ksa voor staat. Uit het publiek kwam de vraag waar de prioriteit ligt: bij het toezicht op vergunninghouders of bij de bestrijding van illegaal aanbod? René Jansen zei hierin geen keus te maken. ‘Het is zaak legale aanbieders bij de les te houden, ook als de voorwaarden strenger worden. Bijvoorbeeld als de politiek dat wil. Tegelijkertijd kan het dan niet zo zijn dat illegale aanbieders klaar staan om de klanten over te nemen. Die moeten we het leven dus zo zuur als maar mogelijk is maken.’

Kansspelautoriteir_10jaar_17mei2022_4

Niet in de hand

Tussen de verschillende onderdelen in werden er steeds filmpjes getoond van mensen die gevraagd werden naar hun gokgedrag. Onder hen zat een anonieme voormalig verslaafde die vertelde dat hij zich vrijwillig ingeschreven had in het Centraal Register Uitsluiting Kanspelen, Cruks. Deze voorziening bestaat sinds 1 oktober 2021. Voor deze ervaringsdeskundige is dit een uitkomst, want hij weet dat hij zichzelf niet in de hand heeft als hij de kans krijgt om te gokken: hij schatte dat hij in zijn leven al 400.000 euro vergokt heeft. Door zich in te schrijven in Cruks, krijgt hij geen toegang meer tot risicovolle kansspelen in Nederland en wordt verdere schade voorkomen.

Balans

In een volgend onderdeel van het seminar werden ervaringsdeskundige Feite Hofman (foto onder, rechts), voorzitter van Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers, en Jan Schiffelers (foto onder, links), CEO van de Janshen-Hahnraths Group, op het podium gevraagd. Zij spraken over de balans die kansspelaanbieders moeten vinden tussen enerzijds een gezond verdienmodel en anderzijds het bieden van een veilig kansspelaanbod. Feite Hofman benadrukte het belang van goed toezicht, behalve door de Ksa ook door de kansspelaanbieder. ‘Want er zijn mensen die dat nodig hebben. Ik was er een van.’ Feite Hofman pleitte daarnaast voor uitgebreidere voorlichting door de overheid over de gevaren van kansspelen. Jan Schiffelers noemde eveneens het belang van een veilige setting voor gokkers. ‘Het is zaak op tijd risicovol gedrag te signaleren en dan direct te interveniëren. Wij operators moeten niet alleen opereren volgens de letter van de wet, maar ook volgens de geest.’ Tegelijkertijd gaf hij richting beleidsmakers het signaal af dat kansspelaanbieders gebaat zijn bij continuïteit. ‘Als er in het verkeer een ongeluk gebeurt, worden ook niet meteen alle verkeersborden vervangen.’

Kansspelautoriteir_10jaar_17mei2022_6

Digitale transformatie

Marelle van Beerschoten van Digital Shapers, gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij het maken van een digitale transformatie, liet in een presentatie zien hoe de huidige technologie de mogelijkheid tot innovatie enorm heeft versneld. En die ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Wat ooit begon met internet, is uitgegroeid tot een stortvloed aan mogelijkheden en een enorme hoeveelheid aan data. Zij illustreerde een en ander aan de hand van de Formule 1. De raceauto van Max Verstappen geeft real time via 120 sensoren 3 gigabyte aan data door die door 500 medewerkers wordt geanalyseerd. Ook voor de kansspelwereld zijn er op dit gebied grote kansen, betoogde Marelle van Beerschoten: ‘Big Tech dringt door in alle markten. Als het de sector lukt op een slimme manier data met elkaar delen, kan dat bijdragen aan de missie ‘Veilig spelen‘ die jullie allemaal voor ogen hebben.’

Toezicht met data

Ksa-vicevoorzitter Bernadette van Buchem gaf in een slotwoord aan dat de uitdaging voor de Ksa de komende jaren inderdaad voor een belangrijk deel ligt in het digitale. ‘Ons toezicht zal in toenemende mate plaatsvinden op basis van data. Dat is onvermijdelijk.’ Daarbij benadrukte zij het belang van samenwerking: ‘Laten we vooral de lijnen naar elkaar openhouden.’