‘Afkoelingsperiode’ voor Koa-vergunning loopt 1 april af


Gepubliceerd op 1 maart 2022

Op 1 april 2022 loopt de zogenoemde afkoelingsperiode van 2 jaar en 9 maanden af die werd toegepast bij het beoordelen van een aanvraag van een online kansspelvergunning. Vanaf die datum wordt bij aanvragen door de Kansspelautoriteit (Ksa) langer teruggekeken of er illegaal online kansspelen zijn aangeboden.

De terugkijkperiode van 2 jaar en 9 maanden vanaf 1 april 2022, dus tot 1 juli 2019, is een reactie op de motie-Postema. Die werd door de Eerste Kamer bij de behandeling van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) aangenomen. De Eerste Kamer meende dat er onderscheid gemaakt moest worden tussen bedrijven die in het verleden illegaal online kansspelen aan Nederlandse consumenten hebben aangeboden, en bedrijven die dat niet deden. Sinds 1 oktober 2021 is de Nederlandse markt voor online kansspelen open. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat hier geen sprake is van nieuw beleid, zie de Beleidsregels Vergunningverlening Koa van 2 maart 2021 (artikel 3.8, derde lid en Staatscourant 2021, 13407).

Wat verandert er per 1 april?

  • Per 1 april 2022 vervalt de regeling van artikel 3.8 van de Beleidsregels Vergunningverlening Koa
  • Per 1 april 2022 gaan wij illegaal online kansspelaanbod zwaarder meewegen en wordt in ieder geval al het illegale online kansspelaanbod tot 8 jaar geleden meegewogen
  • De aanvraagmodule in het portaal (onderdeel B16) wordt gewijzigd per 1 april 2022
  • Als u voor 1 april 2022 al begonnen bent met het invullen van de aanvraagmodule, moet u bij aanvragen op of na 1 april 2022 controleren of gevraagde gegevens correct verstrekt worden. Het kan zijn dat eerder ingevulde gegevens niet meer aansluiten bij de nieuwe vraagstelling in de aanvraagmodule