Ksa-voorzitter maant kansspelaanbieders: Maak meer werk van zorgplicht


Gepubliceerd op 20 juni 2022

Kansspelaanbieders vullen hun zorgplicht voor spelers nog onvoldoende in. Als zij hun verantwoordelijkheid niet snel serieus nemen, ligt overheidsingrijpen voor de hand. Dat zei René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa), tijdens de jaarlijkse conferentie van Gaming in Holland.

Jansen wees er tijdens zijn keynote speech vanmorgen op dat de Nederlandse wetgever ervoor koos spelers en aanbieders een eigen verantwoordelijkheid te geven. Zo stellen spelers zelf hun speellimieten in. Online aanbieders behoren een risicoprofiel te maken van hun klanten. Vervolgens moeten zij tijdig ingrijpen als er signalen zijn van risicovol gedrag. Dat is bijvoorbeeld langdurig spelen of hoge inzetten doen. De Ksa-voorzitter benadrukte dat kansspelaanbieders deze verantwoordelijkheid niet mogen afdoen als een administratieve verplichting.

Andere keuzes

In andere landen maakten wetgevers andere keuzes, hield Jansen zijn gehoor voor, bijvoorbeeld door stortings- of verlieslimieten in te stellen. 'Ik durf de voorspelling wel aan dat als blijkt dat aanbieders hun verantwoordelijkheid niet razendsnel serieus genoeg nemen, overheidsingrijpen op de loer ligt', waarschuwde hij.

Intensivering toezicht

De Ksa-voorzitter kondigde een intensivering van het toezicht aan. Eerder nam de Ksa de beleidsplannen van kansspelaanbieders op het gebied van verslavingspreventie onder de loep, nu verschuift de focus naar de praktische invulling daarvan. 'Bij concrete signalen waaruit evident is dat aanbieders de zorgplicht niet naleven, zullen we niet aarzelen direct in te grijpen.'


Zie ook

Integrale speech (Engels)