Kansspelaanbieders zetten steeds vaker promotionele kansspelen in


Gepubliceerd op 22 juli 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) ziet dat aanbieders van kansspelen in toenemende mate promotionele kansspelen inzetten om zichzelf of hun producten onder de aandacht te brengen. De Ksa wijst erop dat ze hierbij gebonden zijn aan de strenge reclameregels die de Wet op de kansspelen oplegt.

Promotionele kansspelen worden (in beginsel) gereguleerd door de Gedragscode promotionele kansspelen. Ze worden meestal gebruikt door bedrijven om de verkoop te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van frisdrank door codes in doppen van de flessen te stoppen, waarmee je kans maakt op het winnen van een prijs. Of aan een Like & Win-actie op sociale media. Dat mag en er is geen vergunning nodig, maar er gelden wel speciale voorwaarden. Die staan in de Gedragscode promotionele kansspelen.

Beschermen consumenten

De Ksa ziet dat ook kansspelaanbieders dergelijke promotionele kansspelen gebruiken om meer deelnemers te trekken. Als zij dit doen, moeten zij er rekenschap van nemen dat voor hen de strengere regels volgens de Wet op de kansspelen en de daarbij horende lagere regelgeving gelden. Die zijn er om consumenten te beschermen tegen risico’s die er zitten aan kansspelen, zoals het ontwikkelen van kansspelverslaving. Om die reden mogen reclames zich bijvoorbeeld niet richten op minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen.

Controle

De Ksa controleert de komende tijd scherp op de promotionele kansspelen van kansspelaanbieders. Als er overtredingen worden geconstateerd, riskeren zij handhavend optreden.