Controleactie Ksa naar mogelijk illegaal exploiteren kansspelautomaten


Gepubliceerd op 18 juli 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) voerde in de afgelopen weken op 35 locaties controles uit op mogelijk illegaal exploiteren van kansspelautomaten. De controles vonden plaats in de regio’s Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Met de controles ging de Ksa na of ingetrokken exploitatievergunningen daadwerkelijk leidden tot het stoppen met exploiteren van kansspelautomaten. Als dat niet zo is, is dat illegaal: exploiteren vindt dan plaats zonder dat toezicht mogelijk is op een eerlijk spel en voldoende aandacht voor verslavingspreventie.

Signalen

De Ksa trekt regelmatig exploitatievergunningen in, meestal op integriteitsgronden en soms op verzoek van de exploitant zelf. De aanleiding voor een gedwongen intrekking komt de Ksa op verschillende manieren op het spoor. Het kunnen signalen zijn van het Openbaar Ministerie, de politie of gemeenten. Ook komt het voor dat vergunningen worden ingetrokken als vervolg op andere onderzoeken door de Ksa. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt alleen toegekend na een uitgebreid integriteitsonderzoek. Dat onderzoek betreft de aanvrager en zijn zakelijke netwerk.

Periodieke controle

Als een exploitatievergunning is ingetrokken, controleert de Ksa met steekproeven of de exploitatie daadwerkelijk is gestopt. Onderdeel van zo’n controle is dat voormalige exploitanten moeten aantonen wat er met hun kansspelautomaten is gebeurd. Als blijkt dat de exploitatie niet is gestopt, leidt dat tot sanctionerend optreden en mogelijke inbeslagname van kansspelautomaten.

Vervolgonderzoek

Bij de controles trof de Ksa verschillende dingen aan. In de meeste gevallen was de exploitatie gestopt en waren kansspelautomaten overgedaan aan exploitanten met een vergunning. Soms werd niet volledig voldaan aan de vergunningsvoorwaarden. In een beperkt aantal gevallen vindt vervolgonderzoek plaats.