Ksa controleert reclamebeleid online aanbieders


Gepubliceerd op 14 februari 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) controleerde in de afgelopen maanden het reclamebeleid van alle 11 houders van een online kansspelvergunning. Speciale aandacht ging uit naar de bescherming van kwetsbare personen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen.

Bij 3 aanbieders constateerde de Ksa op basis van beleidsstukken dat zij van plan waren om te adverteren op onder andere de website van Donald Duck, het YouTube-kanaal TeenTok en rondom tv-familieprogramma’s zoals MarbleMania. Deze aanbieders ontvingen een officiële waarschuwing. Zij moeten het reclamebeleid per direct aanpassen om handhaving te voorkomen. Eén vergunninghouder paste het beleid inmiddels conform de opmerkingen van de Ksa aan. Bij zeven andere aanbieders werden minder ernstige afwijkingen van de wet geconstateerd: ook zij moeten maatregelen treffen. Bij één aanbieder kon de Ksa zich beperken tot een aanbeveling.

Kansspelverslaving

De bescherming van kwetsbare groepen zoals minderjarigen, jongvolwassenen of probleemspelers is een prioriteit voor de Ksa. Zij zijn extra gevoelig voor kansspelverslaving en mogen kansspelreclame daarom niet onder ogen krijgen. De wet stelt hier strenge eisen aan. Ook als reclame wordt uitbesteed, blijft de vergunninghouder verantwoordelijk. De afspraken moeten van tevoren schriftelijk worden vastgelegd.

Handhavend optreden

De Kansspelautoriteit houdt reclame van kansspelaanbieders scherp in de gaten en treedt waar nodig handhavend op. Ook nieuwe aanbieders kunnen zo’n behandeling tegemoet zien. Boetes zijn niet uitgesloten als er overtredingen worden geconstateerd.