Reactie Kansspelautoriteit op evaluatie 2017-2021


Gepubliceerd op 6 december 2022

Reactie Kansspelautoriteit op evaluatie 2017-2021

Vandaag is door minister Weerwind (Rechtsbescherming) de wettelijke evaluatie over het functioneren van de Kansspelautoriteit (Ksa) over de periode 2017-2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de evaluatie is inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Ksa.

Taken naar behoren uitgevoerd

In de evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau KWINK Groep, wordt geconcludeerd dat de Ksa erin is geslaagd tijdens de ‘verbouwing van de winkel’ - de voorbereidingen op en uiteindelijk de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand - de verplichte en urgente taken naar behoren uit te voeren. Het was daarbij onvermijdelijk in de periode 2017-2021 op strikte wijze prioriteiten te stellen.

Aanbevelingen

KWINK komt tot een aantal aanbevelingen om de taakuitvoering van de Ksa verder te verbeteren. Op hoofdlijnen gaan die onder meer over de doorontwikkeling van het toezicht, een effectieve rolverdeling op het gebied van verslavingspreventie, verduidelijking van de rol van de Ksa in voorlichting en communicatie en het vergroten van de capaciteit van handhaving om illegaal landgebonden gokken aan te pakken.

Professionalisering van de organisatie

Bestuursvoorzitter René Jansen geeft aan dat de Kansspelautoriteit de aanbevelingen uit de evaluatie bij haar verdere ontwikkeling ter harte neemt: “De evaluatie geeft de Ksa goede aanbevelingen hoe ze haar doeltreffendheid en efficiëntie kan verbeteren. Ze sluiten bijzonder goed aan bij de professionalisering die de organisatie al heeft ingezet.”

Datagedreven toezicht

René Jansen geeft aan dat in de afgelopen periode het fundament voor datagedreven toezicht is gelegd. “Uitdaging is nu te formuleren welke verdere stappen de Ksa de komende tijd gaat zetten naar toezicht en handhaving op basis van data”. Daarnaast pleit Jansen voor een verduidelijking van de rollen van de diverse overheidspartijen (VWS, JenV en de Ksa) die betrokken zijn bij het voorkomen van gokverslaving.

Aanpak illegaal gokaanbod

Ten slotte onderzoekt de Ksa of ze meer capaciteit kan inzetten in 2023 bij het ondersteunen van gemeenten in de aanpak van landgebonden illegaal gokaanbod.

Stukken

Bekijk het evaluatie rapport (pdf, 1 MB)

Bekijk de bestuurlijke reactie van de Ksa op het rapport (pdf, 184 kB)

Bekijk de beleidsreactie van de Tweede Kamer op de evaluatie en alle bijhorende bijlagen.