Lager brutospelresultaat bij landgebonden kansspelen in 2021


Gepubliceerd op 19 december 2022

In 2021 daalde het totale brutospelresultaat (BSR) van landgebonden kansspelen van 1,97 miljard euro (2020) naar 1,80 miljard euro. Deze daling vond plaats in de sectoren sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten. De loterijensector is de enige landgebonden kansspelsector waar een stijging van het BSR zichtbaar was. Het BSR steeg daar met 3 procent.

De daling van het BSR is te verklaren doordat 2021 een bijzonder jaar was voor de landgebonden kansspelmarkt. Door de geldende regels rondom de COVID-pandemie waren veel locaties voor fysieke kansspelen voor ongeveer zes maanden gesloten. Op 1 oktober 2021 opende bovendien de online kansspelmarkt, hetgeen ervoor zorgde dat casinospelen, kansspelautomaten en sportweddenschappen ook legaal online aangeboden konden worden. Het is aannemelijk dat sommige consumenten de overstap naar online maakten, waardoor het BSR van deze landgebonden sectoren daalde.

Bovenstaande ontwikkelingen blijken uit de marktscan landgebonden kansspelen najaar 2022 van de Kansspelautoriteit. Het BSR is de totale inzet minus alle uitgekeerde prijzen. Het is internationaal gezien gebruikelijk om de omvang van de kansspelmarkt in termen van BSR uit te drukken.

Lees de hele marktscan landgebonden kansspelen najaar 2022 (pdf, 2.7 MB)

Nederlandse spelers versus Europese spelers

Nederlandse spelers gaven in 2021 gemiddeld net iets meer uit aan landgebonden kansspelen dan spelers in andere Europese landen. Wel was er een daling van de gemiddelde jaarlijkse uitgave zichtbaar. In 2019 ging het gemiddeld in Nederland nog om 221 euro; in 2020 was dit 165 euro en in 2021 120 euro.

Aandeel verschillende sectoren totale BSR

In 2021 was er ook een verschuiving te zien in de aandelen van de verschillende sectoren in het totale BSR. In 2019 droegen de sectoren loterijen (43%) en kansspelautomaten (44%) nog ongeveer evenveel hieraan bij. De casinosector had een aandeel van 11%. In 2021 werd het BSR voor 63% gevormd door de loterijen, voor 29% door de kansspelautomaten en maar voor 5% door de casinosector.

Marktscan landgebonden kansspelen najaar 2022

In de marktscan beschrijft de Kansspelautoriteit de stand van zaken en actuele ontwikkelingen in verschillende kansspelsectoren. De Ksa baseert zich hiervoor op openbare bronnen (zoals jaarverslagen van de verschillende aanbieders). Het doel van de marktscan is inzicht te verschaffen in de kansspelmarkt en de benodigde kennis te vergaren om goed toezicht te kunnen houden. De volgende landgebonden (of fysieke) sectoren worden in de scan meegenomen: loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten. Online kansspelen worden in aparte rapportages besproken.