Uitleg over reclame voor kansspelen


Gepubliceerd op 6 september 2021

De Kansspelautoriteit krijgt vragen over de nieuwe regels die gelden voor reclame en werving voor kansspelen, sinds 1 april 2021 de Wet kansspelen op afstand van kracht werd.

De vragen gaan voor een groot deel over 2 onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over het wettelijke voorschrift dat wervings- en reclameactiviteiten niet mogen worden gericht op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen. Het tweede onderwerp betreft de inzet van rolmodellen bij reclame en werving.

Wij geven daarom nadere uitleg over hoe deze regels in te vullen.

Zie: