Ksa maande Staatsloterij tot stoppen met voetballers in reclame


Gepubliceerd op 1 juli 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor de start van het EK Voetbal de Staatsloterij met een last onder dwangsom gemaand te stoppen met een reclame waarin beroepsvoetballers figureren.

De regelgeving rond kansspelen verbiedt aanbieders van kansspelen om actieve beroepssporters en -teams in te zetten bij reclames voor kansspelen. Deze rolmodellen zijn populair bij minderjarigen en jongvolwassenen. Sponsoring van beroepssporters en –teams, bijvoorbeeld in de vorm van shirtreclame, is wel toegestaan.

Kwetsbare groepen

Een doelstelling van het kansspelbeleid is kwetsbare groepen, waaronder jongeren, niet in aanraking te laten komen met kansspelen. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingen, dus ook voor gokverslaving. Dat kan op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd tot problemen leiden. Om deze reden mogen ook andere rolmodellen dan professionele sporters niet worden ingezet als zij een substantieel bereik hebben onder jongeren of wanneer zij zelf jonger zijn dan 25.

Verschillende kanalen

De reclame met de beroepssporters werd in de aanloop naar het Europees Kampioenschap voetbal uitgezonden via verschillende kanalen in verschillende vormen. De Staatsloterij paste de reclame na het opleggen van de last onder dwangsom aan waardoor de voetballers niet meer in de reclame te zien waren. In verband met juridische termijnen kan de Ksa het besluit nu pas openbaar maken.


Zie ook

Status procedure

Uit dit bericht blijkt niet of tegen het besluit bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld. Zie voor de actuele stand van zaken het sanctiebesluit Staatsloterij B.V.