Wegwijzer speelautomaten geactualiseerd wegens Koa


Gepubliceerd op 9 februari 2021

De Kansspelautoriteit heeft een nieuwe versie van de Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten gepubliceerd. Dat was nodig omdat 1 april 2021 de Wet kansspelen op afstand in werking treedt. Deze wet legaliseert en reguleert online kansspelen, maar stelt ook extra eisen aan zowel online als landgebonden aanbieders van risicovolle kansspelen op het gebied van verslavingspreventie en reclame. Gemeenten krijgen hier als medetoezichthouder mee te maken.

De Wegwijzer speelautomaten helpt gemeenten hun weg te vinden in de wet- en regelgeving op het gebied van kansspelen. Gemeenten zijn voor de Kansspelautoriteit een belangrijke partner in het toezicht op landgebonden kansspelen. De Kansspelautoriteit is de verstrekker van exploitatievergunningen voor speelautomaten, gemeenten bepalen waar de automaten mogen staan door middel van het afgeven van aanwezigheidsvergunningen. Ook zijn gemeenten belast met het lokale toezicht.

Gevolgen van de nieuwe wet

De Wet Kansspelen op afstand heeft gevolgen voor dat lokale toezicht. Zo moeten speelhallen en speelcasino's met ingang van 1 oktober 2021, voordat een speler gaat spelen, controleren of hij/zij ingeschreven staat in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen , Cruks. Ook moeten aanbieders van risicovolle kansspelen een risicoanalyse toepassen op hun aanbod en deze analyse terug laten komen in hun verslavingspreventiebeleid. Dit verslavingspreventiebeleid moet in samenwerking met deskundigen op het gebied van verslavingszorg en ervaringsdeskundigen worden ontwikkeld, toegepast en onderhouden.

Registratie speelgedrag

Verder wordt in de Wet kansspelen op afstand de zorgplicht die aanbieders van kansspelen hebben, nader uitgewerkt. De nieuwe wet schrijft in dit verband onder meer voor dat speelgedrag moet worden geregistreerd en geanalyseerd. Dit met het oog op het tijdig kunnen signaleren van problematisch speelgedrag. Als dit het geval is, moet de aanbieder interveniëren. Andere aanvullende eisen betreffen de vereiste opleidingen voor personeel dat in aanraking komt met spelers en de informatievoorziening.

Bekijk de aangepaste Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten