Rapport over prognoses Nederlandse online kansspelmarkt


Gepubliceerd op 16 februari 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin prognoses staan over de markt voor online kansspelen in Nederland.

In het rapport Omvang online kansspelmarkten wordt verkend wat de gevolgen kunnen zijn van de aanstaande legalisering en regulering van online kansspelen. Hiervoor is onder meer gekeken naar wat er gebeurde in Denemarken en Zweden, toen in die landen online kansspelen werden gelegaliseerd.

Prognose

Uit het rapport blijkt dat de markt voor online kansspelen in Nederland in de afgelopen jaren is gegroeid, ook al was het aanbieden van online kansspelen illegaal. De groei is toe te schrijven aan de voortschrijdende digitalisering; groei wordt waargenomen in zowel landen waar online kansspelen gereguleerd worden als in landen waar ze illegaal zijn. Tevens blijkt uit het rapport dat de groei in Nederland nog een stuk groter zou zijn geweest als er geen legalisering van online kansspelen in het vooruitzicht had gelegen. Aanbieders zouden dan niet bang zijn geweest niet in aanmerking te komen voor een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen. Zij anticiperen momenteel op de opening van de legale Nederlandse markt per 1 oktober 2021; specifiek en gericht aanbieden aan de Nederlandse consument brengt het krijgen van een vergunning immers in gevaar. De prognose voor Nederland is dat het legale bruto spelresultaat (inzet minus uitgekeerde prijzen) in 2024 op ongeveer 800 miljoen euro uit komt. Hierbij moet aangetekend worden dat alle cijfers in het rapport een onbekende onzekerheidsmarge hebben. Ze geven vooral een indruk van de globale ontwikkelingen.

Doelstelling

De doelstelling van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is ervoor te zorgen dat spelers weg blijven bij illegale aanbieders. Naar schatting 1 miljoen Nederlanders neemt weleens of vaker deel aan online kansspelen; zij kunnen nu alleen spelen bij illegale aanbieders. Daar zijn deelnemers niet beschermd, bijvoorbeeld tegen het ontwikkelen van kansspelverslaving. Ook zijn zij niet verzekerd van een eerlijk spel. Legale aanbieders moeten na de inwerkingtreding van de wet Koa aan strikte eisen voldoen en staan onder toezicht van de Ksa. De Ksa krijgt er door de nieuwe wet extra bevoegdheden bij om het resterende illegale online aanbod te bestrijden. Uit het rapport Omvang online kansspelen blijkt dat het mogelijk is om zeker 9 van de 10 spelers weg te halen bij illegale aanbieders.

Toezicht

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa: ‘We zijn, behalve met de aanstaande behandeling van aanvragen voor een online kansspelvergunning, ook al bezig in kaart te brengen hoe we het toezicht op online aanbieders in gaan richten. Ook de handhaving van het resterende illegale aanbod krijgt volle aandacht, waarbij de inzet van de Ksa is het resterende illegale aanbod zo klein mogelijk te houden. Daar is dit rapport een belangrijke bouwsteen bij. Voor goed toezicht is kennis van de markt van cruciaal belang. In het toezicht op de toekomstige vergunninghouders zal de focus liggen op de vraag of zij voldoende aandacht hebben voor verslavingspreventie. Dat is immers een wezenlijke doelstelling van de wet: spelers moeten terecht kunnen bij een veilig en betrouwbaar aanbod.’

Wet Koa

Op dit moment zijn zowel het aanbieden van, als deelname aan online kansspelen in Nederland verboden. Dat gaat veranderen. Op 1 april 2021 treedt de Wet Koa in werking. Vanaf die datum kan er bij de Ksa een vergunning worden aangevraagd om vanaf 1 oktober 2021 via internet kansspelen aan te mogen bieden.

Bekijk het rapport Omvang online kansspelmarkten (pdf, 548 kB)


Zie ook

Klaar voor Wet Koa?