Benoemingen in expertpool onvrijwillige uitschrijving kansspelen


Gepubliceerd op 2 december 2021

Er zijn 3 externe deskundigen benoemd in de expertpool die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa) kan adviseren  bij aanvragen voor onvrijwillige inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

De externe deskundigen zijn Bas Brons (agoog), Mieke Hoste (klinisch psycholoog) en Marcel Marijnissen (verslavingsarts).

Sinds 1 oktober 2021 is het voor zowel kansspelaanbieders, als derde-belanghebbenden (bijvoorbeeld een partner of familielid), mogelijk om bij de raad van bestuur van de Ksa een verzoek in te dienen om iemand onvrijwillig in Cruks in te schrijven. Als het verzoek wordt ingewilligd, kan de persoon in kwestie 6 maanden niet meer deelnemen aan risicovolle kansspelen.

Ingrijpende beslissing

Het is een ingrijpende beslissing om iemand gedwongen uit te sluiten van kansspelen. Gedwongen uitsluiting is een ultiem middel; eerst moeten andere, minder ingrijpende maatregelen zijn geprobeerd. Om goede beslissingen te kunnen nemen, kan de raad van bestuur daarom een beroep doen op de expertpool.