Halt toegeroepen aan reclame online gokken in lokale media


29 september 2020

Door een gezamenlijke actie van mediabedrijf NNP en de Kansspelautoriteit (Ksa) wordt er door lokale media nauwelijks meer reclame gemaakt voor illegale online kansspelen.

De Ksa, de toezichthouder op de markt voor de kansspelen, zag in haar signaleringssystemen steeds vaker uitingen in lokale media (huis-aan-huis-kranten en hun websites) voorbij komen die bedoeld waren om consumenten te lokken naar illegale online kansspelen. Reclame maken voor kansspelen die geen vergunning hebben, is in strijd met de Wet op de kansspelen en met de Wet op de economische delicten.

Advertorials

Veelal ging het om zogenoemde advertorials. Advertorials, soms gepubliceerd onder de noemer ‘partnercontent’, lijken op redactionele artikelen, maar zijn dat niet. Marc Merx, hoofd handhaving van de Ksa: ‘In deze advertorials wordt ogenschijnlijk nuttige informatie gegeven over online kansspelen. Bij nadere lezing blijkt het om reclame voor online gokken te gaan. In de tekst zitten linkjes. Als je daarop klikt, kom je terecht op een site met illegale online kansspelen. Soms is het nóg brutaler: we zagen bijvoorbeeld ook in verschillende titels een stuk over een - niet bestaande - nationale hulplijn voor gokverslaving. In de tekst zat een link naar een illegaal online casino.’

Actie

De Ksa schreef de NNP, branchevereniging voor lokale media, begin dit jaar aan met het verzoek haar leden op de hoogte te brengen van het feit dat het plaatsen van dergelijke stukken niet mag, mede vanuit de veronderstelling dat veel uitgevers van lokale titels hiervan niet op de hoogte waren. De NNP schreef vervolgens in april haar leden aan, met enkele voorbeelden van dergelijke illegale advertorials.
De Ksa constateert dat de gezamenlijke actie met de NNP succesvol is geweest; er worden nauwelijks meer van dergelijke advertorials waargenomen. ‘En als we ze zien, treden we daar natuurlijk tegen op’, aldus Marc Merx. ‘Als waarschuwen niet helpt, is het tijd voor vervolgstappen.’

Doelstellingen

Belangrijke doelstellingen van de Ksa zijn het beschermen van consumenten en voorkomen van kansspelverslaving. Bij illegale kansspelen is een eerlijke gang van zaken niet te controleren. Ook is het maar zeer de vraag of er aandacht is voor verslavingspreventie. Onder de huidige wet is een vergunning aanvragen voor het mogen aanbieden van online gokken nog niet mogelijk. Daar komt volgend jaar door de Wet Kansspelen op afstand verandering in.


Zie ook

Aanpak online kansspelen