Branchevereniging: in arcadehallen geen kansspelen


Gepubliceerd op 15 oktober 2020

15 oktober 2020

Branchevereniging Family Entertainment Centers Nederland (FEC Nederland) wil dat in arcadehallen alleen nog automaten met behendigheidsspellen staan; voor automaten met kansspelen is geen plaats meer. Onderzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa) wijst uit dat er in arcadehallen nu nog wél automaten met kansspelen staan. (pdf, 237 kB) Minderjarigen kunnen hierdoor in aanraking komen met kansspelen.

FEC Nederland, die circa zeventig procent van de arcadehallen vertegenwoordigt, heeft de Ksa in een brief laten weten dat er maatregelen zullen worden getroffen. Die maatregelen leiden er op termijn toe dat alle automaten met kansspelen uit de arcadehallen verdwijnen. In de tussentijd zijn automaten met kansspelen niet door minderjarigen te bespelen. Er worden geen automaten met kansspelen meer gekocht. Leden van FEC Nederland worden jaarlijks onderworpen aan een audit waarbij wordt gekeken naar naleving van de afspraken die opgesomd staan in de brief van FEC Nederland. Leveranciers en niet-leden van FEC Nederland worden geattendeerd op de in gang gezette ontwikkeling en gestimuleerd hierin mee te gaan. Over uiterlijk tien jaar moeten alle kermisautomaten met kansspelkarakter van de Nederlandse markt zijn verdwenen.

Uitzonderingspositie

De Ksa was al geruime tijd in gesprek met de branche over dit onderwerp. In arcadehallen, ook wel amusementscentra genoemd, staan veelal zogenoemde kermisautomaten. De Wet op de kansspelen maakt voor deze automaten een uitzondering. De wetgever, die deze wet in 1964 maakte, had met kermisautomaten automaten op rondreizende kermissen en in pret- en vakantieparken voor ogen. Het risico op het ontwikkelen van kansspelverslaving op plekken waar mensen kortstondig verblijven, werd klein geacht. De uitzondering houdt in dat er voor kermisautomaten geen modeltoelating (keuring) en exploitatievergunning nodig is. Het nadeel hiervan is dat goed toezicht houden niet mogelijk is.

Permanente centra

In de loop der tijd zijn er op veel plekken permanente amusementscentra, zoals de arcadehallen, ontstaan. In deze hallen staan overwegend kermisautomaten. De Ksa maakt zich hier zorgen over, omdat minderjarigen in deze centra zo in aanraking kunnen komen met kansspelen. In 2017 deed de Ksa een eerste onderzoek naar de arcadehallen. Recent vervolgonderzoek leert dat in arcadehallen veel kermisautomaten staan die in meerdere of mindere mate kansspelen bevatten.

Kermisautomaat

Een kermisautomaat onderscheidt zich van een kansspelautomaat doordat de kermisautomaat geen geld uitkeert, maar wel andere vormen van prijzen, zoals waardebonnen of goederen in natura. Die mogen een waarde vertegenwoordigen van maximaal veertig keer de inzet.

Wetgeving

FEC Nederland pleit in de brief voor aanpassing van de wetgeving waardoor kermisautomaten met kansspelen niet meer mogelijk zijn. De Ksa onderschrijft dit pleidooi.