Boetes voor exploiteren van speelautomaten zonder vergunning


Gepubliceerd op 14 februari 2020

14 februari 2020

De Kansspelautoriteit heeft twee boetes opgelegd voor het zonder vergunning exploiteren van speelautomaten. De hoogte van de boetes zijn ruim 86.000 euro en ruim 11.000 euro. De Wet op de kansspelen zegt dat er alleen een kansspel mag worden aangeboden als daarvoor een vergunning is verleend.

De boete van ruim 86.000 euro is opgelegd aan Schinveld B.V. voor het zonder vergunning exploiteren van 45 speelautomaten. Dit gebeurde in een amusementscentrum in de gemeente Schinveld. Het bedrijf had de speelautomaten overgenomen, maar beschikte niet over een vergunning om ze te mogen exploiteren. Bij een tweede bezoek van inspecteurs van de Kansspelautoriteit was dit nog steeds zo. Dit heeft geleid tot de boete van ruim 86.000 euro. De betreffende automaten zijn inmiddels verkocht aan een partij die wel een exploitatievergunning heeft. Hiermee is een einde gekomen aan de illegale exploitatie.

Vergunning ingetrokken

De boete van ruim elfduizend euro is eveneens opgelegd voor het exploiteren van speelautomaten zonder vergunning. Uit onderzoek van de Ksa bleek dat de betrokkene doorging met exploiteren nadat de vergunning hiervoor was ingetrokken. De exploitatie vond in dit geval plaats in vier cafés in Amsterdam en nabije omgeving.


Status procedure

Uit dit bericht blijkt niet of tegen het besluit bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld. Zie voor de actuele stand van zaken het sanctiebesluit Schinveld BV.