Ksa tijdens lockdown coulant voor ideële online bingo's


Gepubliceerd op 17 december 2020

De Kansspelautoriteit krijgt, nu Nederland weer in lockdown is, veel vragen over de voorwaarden waaronder online bingo's mogen worden georganiseerd. Het antwoord is: het mag alleen als er geen commercieel belang mee is gemoeid.

Hoewel het aanbieden van een kansspel waarmee een prijs kan worden gewonnen zonder vergunning niet mag, zijn wij in deze tijden coulant voor ideële online bingo's. Daarentegen zijn wij extra scherp op bingo's die om commerciële redenen worden georganiseerd of waarmee mensen worden opgelicht.

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen hebben wij er begrip voor dat er in deze tijden van Corona initiatieven zijn om mensen een leuk tijdverdrijf te bezorgen of ze uit hun isolement te halen zonder dat ze hun huis hoeven te verlaten.

Vaak zijn dat online bingo's die worden georganiseerd door mensen met een goed hart. De coulance stopt zodra de bingo wordt georganiseerd om geld te verdienen of mensen op te lichten. Met andere woorden als mensen hun kans schoon zien misbruik te maken van de huidige situatie.

Wanneer treden wij wél op?

Dat is in elk geval als:

  • het doel van de bingo niet zuiver ideëel is: dat wil zeggen als er op wat voor manier dan ook wordt verdiend met het organiseren van de bingo, ook als nevenactiviteit
  • minderjarigen aan de bingo kunnen deelnemen
  • een of meer minderjarigen de organisator zijn
  • de organisator eerder met politie of de Kansspelautoriteit in aanraking is geweest in verband met illegale kansspelen, witwassen, oplichting of andere relevante feiten die aanleiding kunnen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de organisator of zijn spel

Voorzichtig

Wij dringen er gezien de wildgroei aan initiatieven bij consumenten op aan voorzichtig te zijn bij online bingo's. Pas op met digitale betaalverzoeken. Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, is het vaak ook niet waar. Het gevoel (‘klopt dit wel?’) is vaak een goede raadgever.

Risico’s

De wet stelt niet voor niets eisen aan kansspelen, zoals aan bingo's en andere zogenoemde kleine kansspelen. Kansspelen zijn niet zonder risico's. Daarom is er in principe een vergunning nodig als een kansspel wordt aangeboden waarmee een prijs kan worden gewonnen. Daarmee wordt verzekerd dat er toezicht mogelijk is.


Meer informatie

Kleine kansspelen