Ksa en autoriteit Malta tekenen samenwerkingsovereenkomst


31 augustus 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) en haar Maltese collega, de Malta Gaming Authority (MGA), hebben een Memorandum of Understanding ondertekend tijdens een kleine digitale ceremonie. De toezichthouders verstevigen hiermee hun samenwerking.

Door het Memorandum of Understanding kunnen de Ksa en de MGA elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Gedacht moet worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening. In het document worden gemeenschappelijke doelen genoemd, zoals het tegengaan van criminaliteit, bescherming van de speler en het voorkomen van kansspelverslaving.

Goede basis

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa, is blij met de overeenkomst van de Ksa met de Malta Gaming Authority.  Jansen: 'Zo'n Memorandum of Understanding vormt een goede basis voor het delen van kennis, samenwerking en een soepele uitwisseling van informatie. Tevens wordt aan kansspelaanbieders een duidelijk signaal afgegeven dat de handen internationaal ineen worden geslagen.'

De Ksa werkt aan meer samenwerkingsovereenkomsten met andere collega-toezichthouders.


Zie ook

Memorandum of Understanding Kansspelautoriteit - Malta Gaming Authority

Samenwerking Ksa nationaal en internationaal