Kansspelen in tijden van Corona: wat mag (niet)?


23 april 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) krijgt in deze tijden van Corona veel vragen over welke kansspelen er (online) mogen worden aangeboden. De vragen komen van ondernemers, maar ook van consumenten. Beide groepen willen van de Ksa weten wat er wel en niet mag.

De Ksa begrijpt uiteraard dat er in deze tijd veel (online) initiatieven zijn op het gebied van kansspelen met als doel mensen uit hun isolement te halen. Vaak gaat het om online bingo’s die goed bedoeld zijn. Maar de kans is ook aanwezig dat mensen met minder mooie motieven hierop inspringen. Daarom wijst de Ksa op de Wet op de kansspelen. Die bepaalt dat een kansspel in principe alleen mag worden aangeboden als daar een vergunning voor is verleend. Dat is niet voor niets: kansspelen zijn risicovolle producten en ze worden soms ook gebruikt door oplichters.

Uitzonderingen

De algemene regel is dat een kansspel waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, niet zonder vergunning mogen worden aangeboden. Hierop zijn slechts drie uitzonderingen. De eerste uitzondering is dat een kansspel in besloten kring (een bestaande groep van mensen die elkaar kennen zoals een gezin, familie, verzorgingstehuis, een bedrijf of leden van een vereniging) mag worden aangeboden. Dat is bijvoorbeeld binnen het gezin, binnen een vriendenkring of in een tehuis voor ouderenzorg. Een tweede uitzondering betreft de zogenoemde fysieke kleine kansspelen, zoals bingo’s en rad van fortuin. Die mogen onder een aantal voorwaarden georganiseerd worden, onder meer dat de organisator een vereniging is en dat het spel van tevoren bij de gemeente wordt gemeld. Uiteraard gelden voor fysieke bijeenkomsten ook de huidige richtlijnen van het RIVM op het gebied van 1,5 meter afstand en hygiëne.

Promotioneel kansspel

De laatste uitzondering zijn de zogenoemde promotionele kansspelen. Hierbij brengen organisaties door een kansspel te organiseren, bijvoorbeeld een bingo of een loterij, een product of dienst onder de aandacht. Dit mag alleen als aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen wordt voldaan. Die schrijft onder meer voor dat aan deelnemers geen inleg mag worden gevraagd en dat minderjarigen alleen mee mogen doen als er toestemming is van een ouder.

Gezelligheid

Voor alle duidelijkheid: als er met een kansspel geen prijs of premie kan worden gewonnen en het spel puur om de gezelligheid en/of eer wordt gespeeld, is er geen vergunning nodig.

Meer informatie