René Jansen vicevoorzitter Europese organisatie kansspeltoezichthouders


23 mei 2019

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, is vandaag (donderdag 23 mei 2019) benoemd tot vicevoorzitter van het Gaming Regulators European Forum (GREF), de Europese organisatie van kansspeltoezichthouders.

In GREF-verband wisselen kansspeltoezichthouders ervaringen uit. René Jansen: 'De wet- en regelgeving rond kansspelen is in geen land hetzelfde. Toch zijn er veel raakvlakken in ons werk. Bij alle toezichthouders staat het beschermen van consumenten, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit hoog in het vaandel. Door ervaringen uit te wisselen leren we van elkaar. We worden ook geconfronteerd met dezelfde vraagstukken. Een actueel onderwerp nu is bijvoorbeeld het opduiken van gokelementen in games. Alle toezichthouders zijn aan het kijken hoe hiermee om te gaan. Dan is het logisch samen op te trekken, ook al omdat er zowel aan de game- als aan de kansspelmarkt een sterk internationaal karakter zit.'

Portret René Jansen

Online gokken

Internationale samenwerking is voor de Ksa momenteel extra van belang omdat momenteel het vergunningenproces in het kader van de Wet Kansspelen op afstand wordt ingericht. De Eerste Kamer nam deze wet in februari 2019 aan. Hierdoor mogen bedrijven op termijn (na de inwerkingtreding van de wet) onder strikte voorwaarden online kansspelen in Nederland aanbieden. Ksa-voorzitter René Jansen: 'Andere landen gingen ons voor. Alle reden dus om, waar mogelijk, mee te liften op ervaringen elders opgedaan.'

Veilige markt

Het zal nog geruime tijd duren voordat de markt voor online gokken daadwerkelijk open gaat: behalve het inrichten van het vergunningenproces moeten er ook andere voorbereidingen worden getroffen. De doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand is een veilige, legale markt voor online kansspelen te creëren.

GREF

De benoeming van René Jansen tot vicevoorzitter van GREF vond vandaag plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de GREF. Die is deze week op Cyprus en heeft als thema 'Exploring the boundaries between gambling and regulation'. De 35 leden van de GREF kozen ook een nieuwe voorzitter: Jorn Starck. Starck is 'executive director' van de toezichthouder van het Kanaaleiland Alderney.